Přihlášení

Jste zde

Společnost pro studium nábojů z.s. oslavila 25 let své působnosti

Jak už nadpis napovídá proběhlo ve dnech 30.9. až 2.10. 2016 ve Štokách výroční setkání členů Společnosti pro studium nábojů z.s. Ačkoliv ne všichni se mohli setkání zúčastnit, navštívilo setkání rekordní počet členů. Docela je až k neuvěření, že se nám podařilo všechny členy ubytovat. 
Podzimní výroční akce se zúčastnilo 110 členů SPSN a 70 hostů. Zahraniční účast tvořili členové ze Slovenka, Rakouska a Německa.

FOTO: Jiří Hrála, Roman Straka, Jiří Shorný