Přihlášení

Jste zde

Představujeme SPOLEČNOST PRO STUDIUM NÁBOJŮ, ČESKÁ REPUBLIKA

 

Zájemci o náboje, a to nejen sběratelé, se prakticky v celém kulturním světě sdružují a vytváří společnosti umožňující se lépe a hlouběji věnovat tomuto svému zájmu, vydávat odborné tiskoviny atd. V Evropě je to European Cartridge Research Assotiation, v zámoří pak zejména International Ammunition Assotiation,Inc.
V bývalém Československu, ihned jak to umožnily politické změny, byla v roce 1991 založena a registrována MV ČR Společnost pro studium nábojů. Zde měla obzvláštní význam, jelikož neexistovala žádná odborná literatura, prameny k této problematice byly nepřístupné a nezpracované. Navázala na činnost zahraničních společností, se kterými od počátku úzce spolupracovala.  Sdružuje zájemce o náboje, a to nejen sběratele nábojů, ale i zájemce o tuto problematiku z řad pracovníků policie, armády, muzeí, výrobců nábojů atd.

Cílem společnosti, jak uvádí i její stanovy, je zejména:

  • Provádění a organizování badatelské činnosti na úseku nábojů, historie jejich výroby a vývoje, historie firem vyrábějících náboje a zbraně
  • Provádění sběratelské činnosti nábojů v rámci platných právních předpisů
  • Organizování celostátní či regionálních setkání, srazů a burz pro své členy, s možnou mezinárodní účastí
  • Vyvíjení informační a publikační činnosti
  • Spolupráce s ostatními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost by mohla různou formou přispět k dosažení cílů společnosti. Rovněž spolupráce s obdobnými organizacemi v zahraničí, zejména s Evropskou společností pro studium nábojů a Mezinárodní společností pro náboje (USA).

V současné době (červenec 2011) má 242 členů, z toho 21 zahraničních. Pořádá dvakrát ročně setkání s burzami i se zahraniční účastí. Jejich cílem je nejen sběratelský zájem, ale i výměna informací, literatury a samozřejmě také přátelská posezení. Regionální burzy se zatím konají v Praze. Zájemci z řad členů společnosti se zúčastňují i setkání (burz) v zahraničí – v Německu, Holandsku, Švýcarsku. Společnost vydává vlastní odborný časopis čtyřikrát ročně. Má 32 stran, je celobarevný a tištěný na křídovém papíru. Aby každý mohl posoudit kvalitu a zaměření časopisu, je v sekci „ke stažení“ uveden v elektronické podobě.

Členský příspěvek činí ročně 600,- Kč, z toho 400,- Kč připadá na tisk a distribuci časopisu. Případní zájemci se mohou obrátit na Ing. Vlastimila Čepa, Horákov 27, Mokrá Horákov, 664 04 e-mail: vlastimil.cep@naboje.org , tel. 603 906 838.

Ing. Vladislav Badalík
Foto: Roman Straka