Přihlášení

Jste zde

Návštěva v Západočeském muzeu v Plzni na výstavě Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968

Foto: Bohumil Diviš, Jiří Shorný a Roman Straka

Letos v listopadu jsme navštívili Západočeské muzeum v Plzni, které představuje ojedinělou výstavu s názvem Pistole, pušky a samopaly československých zbrojovek v letech 1918 – 1968. 
Autorem a kurátorem výstavy je kamarád a kolega sběratel, člen Společnosti pro studium nábojů pan Bohumil Diviš. 
Ačkoliv jsme tušili co uvidíme, byli jsme mile překvapeni s uspořádáním a množstvím exponátů zbraní, nábojů v dobových obalech, pouzder a dalších sbírkových předmětů. 
Chronologicky seřazená historická fakta v průvodních textech, doplněné o dobové fotografie s vystavenými zbraněmi a náboji do nich, dokumentují vývoj služebních zbraní v Československu. Zřídka je možné veřejně zhlédnout postupný vývoj zbrojního průmyslu v období 50 let od vzniku republiky. Během komentované prohlídky, kterou jsme měli možnost absolvovat, jsme se dozvěděli mnoho    informací nejen o samotné historii jednotlivých exemplářů, mnohdy unikátů, ale také jsme viděli ještě nikdy nepublikované dobové fotografie, týkající se čs. zbraní a jejich služby v ozbrojených sborech.                                                                                                                                 
Doporučujeme navštívit tuto Ojedinělou výstavu, kterou připravilo Západočeské muzeum v Plzni za spolupráce s firmou BEAREKA s.r.o. a Krajskéhým ředitelstvím Policie plzeňského kraje.  
Výstava je pro veřejnost otevřená od 6.10.2017 a potrvá do 28.1.2018.
Návštěvní hodiny najdete na webových stránkách ZČM: 
http://www.zcm.cz/vystava/pistole-pusky-samopaly-cs-zbrojovek-v-letech-1918-1968
Doporučujeme všem, aby si vybrali komentované prohlídky, které jsou příjemným zpestřením, již tak zajímavé výstavy.