Přihlášení

Jste zde

Od Mk 303 Br. O 30x210 PLDvK vz. 53/59 - Zmapování vývoje náboje 30x210 od 5. listopadu 1941 do 31. prosince 2003.

Od Mk 303 Br. O 30x210 PLDvK vz. 53/59 -  Zmapování vývoje náboje 30x210 od 5. listopadu 1941 do 31. prosince 2003.

Rád bych oprášil už několikráte publikované téma o náboji pro protiletadlový komplet zvaný Ještěrka a znovu si prošel známé, ale i znovu objevené náboje pro 30mm kanon pro německé ponorky U-boat až po využití náboje v Proti-Letadlový Dvojhlavňový Kanon (PLDvK vz 53 později vz. 53/59).  Proto se na Vás obracím touto cestou o poskytnutí informací k zmapování vývoje tohoto náboje 30x210 od 5. listopadu 1941 do 31. prosince 2003, kdy byla zbraň i náboj vyřazena z užívání armády. A to od zajímavých konstrukcí střel, barevné značení, dnových značení. Rád bych na toto téma od Vás získal obrázky, výkresy, fotografie, skeny, fotografie řezů tohoto náboje. Někdy bude kvalita dochovaných údajů vyšší a někdy nižší, ale i tak má údaj velmi cenou historickou a vypovídající hodnotu o našem zbrojním průmyslu. 

Rád bych ze známých historických výkresů vytvořil virtuální 3D modely, popřípadě popsal funkci zapalovačů a dle dnových ražení zjistil původ nábojnice a laborace náboje. Rád bych co nejvíce a nejpodrobněji zmapoval jeden z nejúspěšnějších nábojů a také  dodnes balisticky nepřekonaných ve své kategorii.

V případě, že náboj, výkres informaci tohoto druhu máte, ale nemáte techniku k digitalizaci údajů anebo si nejste jisti, mohu přijet a rozměry, fotografie si učinit po konzultaci s Vámi sám.

Rád bych upozornil, že zdroj informací nebude šířen a sdělován bez písemného souhlasu autora, poskytovatele údajů.

 

 

Kontakt: Ing. Mgr. Vlastimil Čep, Ph.D., MBA, Dr. h.c.

E-mail: vlastimil.cep@naboje.org

Telefon: +420 603 906 838

Link: https://naboje.org/node/735 a také https://naboje.org/node/14046