Přihlášení

Jste zde

Dění na webu naboje.org

Ing. Vlastimil Čep, Roman Straka, František Polášek

Současná podoba webových stránek provozovaná ČMSSN určená široké veřejnosti pro rozvoj a šíření informací a edukativních materiálů, sklízí pozitivní recenze a to mezi laickou tak i odbornou veřejností po celém světě.  Mezi nejvzdálenější návštěvníky patří odborníci z Argentiny, USA, Nového Zélandu a mnozí další.

V současné době je velmi pozitivně vnímána virtuální sbírka nábojů obsahující více jak 10.300 nábojů různých ráží a výrobního provedení ve vysoké kvalitě zobrazení a informace o výrobci včetně uvedení stručné historie náboje a základních rozměrů.

Rozšiřování virtuální sbírky je možné jen díky našim spolupracovníkům, kteří věnují čas a nezištně doplňují tuto databazi o nové přírůstky. Za tuto aktivní činnost, která je prováděna bez jakýchkoliv honorářů a jen za velkého nadšení jednotlivců velmi děkujeme a věříme, že se řady dobrovolných přispěvovatelů rozšíří a společně vytvoříme světový unikát, na který každý z nás může být hrdý.

V první řadě se jedná se o cenný zdroj informací. Rádi bychom Vám krátce připomněli historii a vývoj našeho společného díla. V roce 2004 vznikl web ND infoservis, který založil pan RNDr. Pavel Neshyba spolu s Tomášem Daňkem. Sloužil především jako informační servis – diskuzní fórum.

Po pěti letech provozu,  převzal administrativu od pana doktora Neshyby pan Roman Straka, aby  v tomto smysluplném díle pokračoval.

V roce 2010 vznikla nezisková organizace (spolek) Česko Moravská Společnost Sběratelů Nábojů (CMSSN), která neměla a nemá žádné ambice být druhou společností v ČR s širokou členskou základnou, která by konkurovala Společnosti pro studium nábojů (SPSN).

Slouží ale primárně k rozšíření  informací o problematice střeliva a munice pomocí  webových stránek nejen pro sběratele nábojů.

Rok poté, byly vytvořeny nové webové stránky www.naboje.org s tím, že pokračovalo původní diskuzní fórum ND infoservisu, které bylo zaměřeno na pomoc při identifikování nábojů a munice pro širokou veřejnost. Celá bohatá historie diskuzních fór byla přetransformována do nového prostředí. Proto lze velmi snadno navázat na témata diskutována na počátku webu infoservisu a také je zachována možnost otevřít jednotlivá „již dávno zapomenutá“ témata a doplnit o nové poznatky. Jen  pro zajímavost přikládáme počátky Infoservisu, které je datováno před více než 15ti lety tj. že úspěšný start začal již v roce 2004.

Web naboje.org, byl doplněn o virtuální sbírku nábojů,  která dnes už činí přes 10.300 nábojů, galerií fotografií, burzou, články a úložištěm pro stažení různých informací a programů.

 
Zde je opět připomenout a poděkovat za nevšední a nezištné úsilí našich kolegů, kamarádů, fandů, odborníků ze světových univerzit, kteří na vývoji webových stránek a obsažených informací spolupracují. Opravují nesprávné informace a korigují.

Jedna z vizí do budoucna je, aby akademická obec přiznala článkům publikovaným na webových stránkách anebo v tištěné podobě status Impaktovaný časopis, článek. Impaktovaný web a nebo časopis je ten, který má v rámci databáze Web of Science Institutu pro vědecké informace (Institute for Scientific Information - ISI), na tomto poli nás čeká ještě dlouhá cesta.

Naše ambice jsou v první řadě osvětové a šíření informací, které upřednostňujeme před krátkodobými finančními benefity. Proto na stránkách se snažíme uvádět vždy informace z ověřených zdrojů. Spolupracujeme s vysoce erudovanými odborníky a vážíme si jejich pomoci a přístupu. A dalším obrovským benefitem je, že webové stránky nejsou zaplavovány nechtěnými reklamami a banery na nevyžádané zboží a informace.  Webové stránky naboje.org vždy budou úzkoprofilově orientovány a mají za cíl informovat, pomoci identifikovat a edukovat skupinu sběratelů, odborníků a seriózních zájemců.

Čas plyne a technologie jdou rychle dopředu a proto i my chceme informace prohlubovat a poskytovat vyšší standard než je ve světě obvyklý. Proto náš další cíl je uvést na stránky například 3D modely nábojů, jejíchž výkresy zůstaly hluboko v archívech. Například můžeme uvést náboj 7,92 Mauser dýmový. Tyto modely budou aktivní pro prohlížení, lze jimi rotovat, přibližovat a zájemci, kteří si nainstalují dwf viewer, můžou si udělat rozpad až do posledního komponentu.

Další aktivitou bude přiblížení nábojů s netradiční konstrukcí a přiblížit konstrukci například funkce zapalovačů, nebo přiblížení konstrukce ostatních typů nábojů viz třeba 30x211 Kumulativní.

 Další oblastí rozvoje bude oblast 3D skenování nábojů, které najde uplatnění především pro zmapování a lepší vizualizaci brokových nábojů, na kterých jsou mnohdy umělecká díla tištěná na papírové nebo plastové nábojnici a dvourozměrný skenovaný obrázek neposkytuje zájemci ucelený pohled na celý tištěný obvod. Tento druh skenování přinese i možnost prohlížení dalších typů nábojů a to buď se zaměřením na šablonaci středo a velkorážové munice. Nebo na historické náboje s nevšedními nerotačními tvary.

V krátké době bude mít každý uživatel možnost si označit náboj ve virtuální sbírce značkou a dát si jej do tzv. oblíbených nábojů. Tato funkce zrychlí vyhledávání mezi náboji, které daný uživatel již má ve sbírce anebo naopak, o které by chtěl svou sbírku rozšířit. Dalším benefitem této funkce bude, že v případě diskusí na téma označených nábojů jako oblíbené je,  že je rychle zobrazíte na mobilu, [Textové pole: Obrázek 8 detail stránek z www.naboje.org virtuální sbírka] tabletu a můžete je ukázat přátelům kdekoliv bude potřeba. 

Závěrem se zmíníme o nepříliš populárním tématu a to je financování a vůbec ekonomická stránka provozu této naší společné aktivity. Financování provozu a úpravy jsou hrazeny z vlastních zdrojů. Tyto zdroje jsou vynakládané na úkor rodin a jiných koníčků. Avšak technologická náročnost stále stoupá a i vzhledem k narůstajícímu objemu dat musíme řešit větší a větší úložiště. A toto generuje další náklady, které v rámci zachování kvality musíme vynakládat. Primárně je web přístupný zdarma, a volný přístup je omezen na prohlížení základních informací. Zájemci, kteří chtějí vstupovat do diskusního fóra, chce shlédnout všechny modifikace, nebo si zvětšovat obrázky,  nahlížet a inzerovat na burze, musí podstoupit registrací s ověřením za jednorázový poplatek 100 Kč (5€ zahraniční uživatelé). Tento poplatek také chrání seriózní badatele před širokou a v některých případech bezohlednou veřejností, která publikuje své názory nesouvisející s probíranou problematikou.

Nyní, jsme z důvodu zvětšování kapacity serveru a webhostingu nuceni podniknout kroky, které pomůžou rozvoji stránek. Hledáme cesty jak finacovat celý tento proces a aktivity. Ceníme si velmi sponzorských darů, pravidelných donátorských příspěvků. V současné době řešíme i možnost dotací a darů od výrobních podniků, univerzit a mezinárodních dotačních programů.

Nadále rozvíjíme naši donátorskou základnu, která je založena z dobrovolníků, kteří bez nároku na honorář a nebo jiné ohodnocení čistě altruisticky pomáhá rozvoji naší společné věci. Tento trend hodláme zachovat po dobu fungování stránek.

Pro ty uživatele, kterým se stránky líbí a rádi by pomohli rozvoji finančními prostředky, bude od ledna 2020 možné zasílat na bankovní účet CMSSN sponzorské dary. Přibude možnost platit také přes Pay Pal účet.

Jedna z myšlenek je a do budoucna se jí asi nevyhneme, v případě, že nenajdeme adekvátní zdroj financování, může být možnost zpoplatnění přístupu do ověřeného účtu s omezenou platností, nebo přístupu do nadstaveb jakou budou 3D modely a 3D skeny.

Odmítáme jít jednoduchou cestou a to umístit na náš již velmi populární a sledovaný web volné reklamy nesouvisející s předmětem nábojů, munice, balistiky. Webové stránky nejsou v žádném případě stvořeny za účelem generování zisku. Jde nám v první řadě o zvýšení množství a kvality poskytovaných informací a být akceptováni akademickou obcí jako věrohodný zdroj informací.  Chceme pořídit nové technologie například kvalitní 3D skener a hledáme zdroj na financování této aktivity. Nadále chceme všem našim členům poskytnout maximální kvalitu informací.

Jak už jsem zmínil, za vším je tým lidí, kteří tráví svůj volný čas nezištnou prací. Všem patří velký dík a úcta. Tím nejsou myšleni jen aktivní spolupracovníci, experti a editoři ale všichni, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k rozšířením informací a virtuální sbírky.