Přihlášení

Jste zde

.22 V/L neboli DAISY

Přepis článku z časopisu SPSN 1992-27 doplněn o fotografie

Historie náboje .22 V/L neboli DAISY

Konstruktérem tohoto beznábojnicového střeliva určeného výhradně pro civilní účely, byl belgický petrochemický inženýr Jules Edmund Van Langenhaven, odtud označeni V/L. Pokusy zahájil v r.1957. Vycházel z poznatku, že i u běžných vzduchovek dosahuje v okamžiku výstřelu teplota stlačeného vzduchu v místech průtoku zúženým profilem takové výše, že zapálí nejen olej, ale i zdroj přídavné hnací energie. Dutinku ve dně běžných střel Diabollo ráže 4,5mm vyplňoval střelnou bavlnou, čímž dosáhl zásadního zvýšeni výkonu.

Bylo ale třeba konstruovat těsnící mechanizmus. Přes Španěla Guardiolu se dostal k americké firmě Daisy (v městě Rogers,stát Arkansas). Zde v roce 1961 zahájil projekt V/L a od roku 1963 se mu věnoval profesionálně. Projekt zahrnoval vývoj náboje a jednoranné zbraně i opakovačky. První jednoranné použitelné konstrukce byly k dispozici v roce 1964.Také hnací náplň prodělala podstatný vývoj. Dokončena byla u firmy Omark Industries Ltd.,Lewinston,stát Idaho.

Opakovačka byla vyráběna jen v prototypu,
do sériové výroby se nikdy nedostala.

Patent pro USA obdržel Van Langennaven v roce 1965. Ve stadiu zkoušek byly použity ráže od .17(4,5mm) do ,45(11,5mm). Veškeré zbraně i náboje byly do té doby vyráběny ručně. Opakovačka byla vyráběna jen v prototypu, do sériové výroby se nikdy nedostala. Pokus o zavedeni výroby této zbraně ráže .17 ve Španělsku nebyl úspěšný.

Sériová výroba

Do sériové výroby se dostaly pouze zbraně a náboje ráže .22. Náboje vyráběla kanadská firma CIL - Canadian Industries Ltd. a za celou dobu Jich vyrobila asi 47 milionů kusů. Zbraně vyráběla firma Daisy a vyrobila Jich celkem asi 40 tisíc kusů. Výroba zbraně i náboje byla definitivně zastavena v roce 1974.

Sériově vyráběný náboj ráže .22 (5,6 mm) je uveden  na náčrtu. Jeho hmotnost činí 1,91 g. Olověná střela o maximálním průměru 5,70mm má hmotnost l,86g. Je opatřena vytvarovanou poměrně úzkou vodicí obroučkou. Ve středu dna střely Jsou vylisovány tři výčnělky, na nichž je nalisována hnací náplň. Tato tvoří ne zcela pravidelný válcový výlisek přirozeně zažloutlé barvy. Uvnitř je hmota olivově nazelenalá s mírně patrnou strukturou.

Technická specifikace

Úsťová rychlost střely dle firemních údajů činí Vo= 1.150 stop/sek, tj. 351 m/sek. Ve srovnání s malorážkovým střelivem má tento náboj stejnou hmotnost střely Jako náboj .22 Short. Rychlost střely vsak mírně přesahuje standardní laboraci náboje .22 LR. Úsťová energie střely je o 18% nižší, než u náboje .22 LR. Dolet střely činí zhruba 1.500m.

Na stejném principu byly u firmy Omark konstruovány náboje pro průmyslové nastřelovače Omark a Remington, Výroba nastřelovačů a nábojů pro ně rovněž Již zanikla.

Náboje. 22 Daisy byly baleny v černožlutě-oranžovém spotřebním baleni po 100 kusech. Krabička má rozměry 152xl36xl5mm. Uvnitř jsou náboje uloženy po desíti kusech v plastikových trubičkách.