Přihlášení

Jste zde

Několik poznámek k náboji 7,62 – Zm 75

Vzhledem ke skutečnosti, že se v tomto případě jedná o původní, ryze československý výrobek, vyráběný jen zbrojními společnostmi na území dnes České republiky rád bych uvedl na pravou míru „drobné“ nepřesnosti zveřejněné na našich stránkách.

V roce 1975 byl do výzbroje ČSLA zaveden „ 68mm REAKTIVNÍ PROTITANKOVÝ GRANÁT vz. 75 (RPG-75) ne "Ruční protitankový granátomet".

Kromě granátu s kumulativní střelou (RPG-75) byl zaveden náhradní granát (RPG Nh-75), cvičný granát se 7,62mm vložnou hlavní (RPG Cv-75) a školní granát (RPG Šk-75).

RPG Cv-75 se používá k výcviku ve střelbě. Manipulace s RPG Cv-75 je shodná jako manipulace s RPG-75. Ke střelbě se používá vložné hlavně ráže 7,62 mm. Pro střelbu z vložné hlavně je určen „7,62mm pistolový náboj se zaměřovací střelou vz.75 „ zkrácené označení 7,62 – Zm 75). Dále se zaměřím jen na výše uvedený náboj.

Detailní technické podmínky jeho výroby a přejímání do ČSLA jsou popsány v dokumentaci TP-VD-684 (54.00) – 76 ze které, vedle dalších materiálů, vycházím.

7,62mm zaměřovací náboj vz. 75 je výrobek společnosti Sellier & Bellot o hmotnosti 6,07 – 6,79 g. Náboj využívá standardní mosaznou (Ms 70) nábojnici 7,65 x 17 mm Br., o hmotnosti ~ 2,53 g opatřenou zápalkou 4,5 mm NEROXIN o hmotnosti 0,135 g.

Hmotnost slože NEROXIN O  0,020 ± 0,002 g, její receptura: - Tetrazen …………………………….3 %

                                                                                                  - Trinitroresorcinát olovnatý ........….40 %   

                                                                                                  - Dusičnan barnatý ……………...… 42 %

                                                                                                  - Kysličník olovičitý ………….….….. 5 %

                                                                                                  - Silicid vápníku ……………….…… 10 %

Navážka prachu je tvoří nitrocelulosový destičkový prach P2 (Nc dp P 2). Hmotnost navážky střelného prachu se stanovuje případ od případu pro příslušný ročník a sérii daného prachu na základě balistické zkoušky prachové náplně. Například u série prachu č. 2 v roce 1976 byla stanovena střední hmotnost navážky 0,128 g s tolerancí ± 0,01 g. Nábojnice s nalaborovanou střelou má střední počáteční spalovací prostor V0 ~ 0,312 cm3 a náplňovou hutnotu ~ 0,41 g/cm3.

Genese 7,62mm Zm střely vychází ze střely 7,62 – Zm 52 a dále Zm 43. Ovšem v případě Zm 75 je již použita střela vz.43 II. jedná se o vylepšenou střelu z hlediska receptury slože a její laborace do pouzdra. Střelu o celkové hmotnosti 3,60 ± 0,15 g tvoří silnostěnný ocelový plášť o hmotnosti ~ 2,2 g, z venku plátovaný tombakem (Ms90). V plášti je místo jádra zasazena objímka stopovky- ocelové pouzdro se stopovkovou složí opatřené nápalem  o celkové hmotnosti ~ 1,40 g. Receptury nápalu-zažehovače a stopovkové-trasovací slože neuvádím. Celková délka střely je 17,1 mm s tolerancí – 0,6 mm. Průměr střely 7,92mm -0,05mm

Balistické hodnoty se měří vesměs při 200 C.

V4 stř. …. 227 ± 10 ms-1,     V7 stř. …. 226 ± 10 ms-1

Rozdíl mezi největší a nejmenší rychlostí nesmí být větší než 32 ms-1

Pmax stř. ≤ 60,8 MPa,     Pmax jednotlivý. ≤ 68,6 MPa, 

Požadovaná nástřelka 10 ran na 200m musí mít šířkový rozptyl  = výškovému rozptylu = 35 cm.

Do vzdálenosti 50 m musí zahořet min. 90% stopovek a na vzdálenost 200 musí svítit 90% stopovek.

Doba letu střely na 200 m … 0,96 s,   na 250 m … 1,23 s,   na 300 m … 1,51 s.  

Maximální dostřel při náměru 35° je 1470 m.

 

Poznámka:

Původní zaměřovací náboj ráže 7,62mm vz.43 zavedený do výzbroje ČSLA je skutečně rarita. Není známa žádná jiná armáda po 2. SV, která by zavedla obdobný náboj se stejným určením. Náboj je možné také chápat jako redukovaný svítící pro výcvik ve střelbě na redukované vzdálenosti.