Přihlášení

Jste zde

Československý, Český a Slovenský náboj 7,62 x 39 vz.43

Pan Petr VOBOŘIL dokončil studii „Československý, Český a Slovenský náboj 7,62 x 39 vz.43“ Studie je v rozsahu 246 stran formátu A4 a pojednává hlavně o daném náboji. Obsahuje barevné obrázky, výkresy, náčrty a spoustu dalších informací.

Studie bude k dispozici členům Společnosti pro studium nábojů a Česko Moravské Společnosti Sběratelů Nábojů na základě e-mailového objednání. Studie bude k odebrání  na jarním setkání ve Vílanci. Bude realizováno omezené množství výtisků. Na výtisk není právní nárok.
Objednávky posílejte na e-mail: pi.voboril@seznam.cz