Přihlášení

Jste zde

8x57 r

Prosím znalce o určenní výrobce

Reakce na dotaz

Pouze přihlášení uživatelé mohou odpovídat na dotazy.

GECADO G.C. Dornheim AG - Suhl - Německo

Děkuji

Jen mě zaráží ta ráže 8x57

Spíše to bude 8 X 58 R

Je tam slabě vidět 8x57 a i podle měření El šuplerou to souhlasí na délku 57 mm

Když se podíváš na délky nábojnic u ráže 8 X 58 R, tak jsou od 56,90mm až po 58,39mm.  

Je niekoľko možností, o aký náboj sa jedná. Buď je to pretvarovaná nábojnica náboja 360/8x57R, alebo chybová ražba na náboji 8x58 R Sauer. Ale s určitosťou to bude málo známy náboj 8,2x57R Hagen, vyrábaný od deväťdesiatych rokov 19-teho storočia nemeckými a rakúsko-uhorskými firmami (Roth No. 481, DWM asi 357). V tomto prípade je slabo viditeľné veľké písmeno "H" v dnovom značení pred číslicou "8", ktoré tento náboj presne identifikuje a vyrábala ho o.i. aj f. GECADO. Boris LIZOŇ

 

Děkuji smekám před vašimi znalostmi. O tomhe náboji jsem nikdy neslyšel.

https://cartridgecollector.net/cartridge/8-x-57r-hagen/

Když už ví, co má člověk hledat.......

Here is my example:

Yours appears different "GECADO + H8X57 + " - a new headstamp!

Also exists as "GECADO * "

George Carl August Dornheim (1842-1933), v roku 1863 zdedil po svojom otcovi malú firmu v Lippstadte. Bol očividne šikovný obchodník a v priebehu rokov sa podnikanie rozširovalo a rástlo tým, že absorboval a spájal sa s inými firmami.
V roku 1901 Dornheim získal továreň na zbrane a strelivo "WAFFEN UND PATRONEN FABRIK B. STAHL" v Suhle. Zmenil meno spoločnosti na "G.C.DORNHEIM AG METALLHULSENFABRIK SUHL vorm. B.STAH" a od roku 1905 na "G.C. DORNHEIM GmbH". Tak vzniklo sídlo pobočky spoločnosti v Suhle. Pobočku riadil jeho syn Arnold Christian Karl Eugen Dornheim (Eugen Dornheim). Samotná spoločnosť nevyrábala žiadne palné zbrane, ale predávala zbrane vyrábané mnohými ďalšími firmami sídliacimi v okolí Suhlu.
V roku 1907 firma otvorila továreň na broky v Leer (dolné Sasko), ktorú nahradila v roku 1913 modernejšia továreň v Magdeburgu.
29. októbra 1908 G. C. Dornheim G.m.b.H. v Lippstadte zaregistroval obchodný názov „GECADO“ . Obchodné meno bol akronym – kombinácia prvých dvoch písmen mena Georga Carla Dornheima (GEorg CArl DOrnheim).
Počas 1. svetovej vojny sídlila firma G. C. Dornheim v Lippstadte a mala pobočky v Suhle, Kolíne, Magdeburgu a Berlíne.
V roku 1923 bola založená v Holandsku dcérska spoločnosť "NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DORNHEIM JACHTEN SPORTARTIKEL" v Zwolle. V roku 1934 bola presťahovaná do Arnhemu.
7. mája 1926 bola založená firma "SELVE -KRONBIEGEL-DORNHEIM" s registrovaným obchodným názvom "SELKADO", ktorá zahŕňala Braun & Bloem (Selve), Dreyse & Collenbusch (Kronbiegel) a bývalú suhlsku továreň Dornheim, ktorá bola zatvorená.
Zdá sa, že Dornheim prežil až do roku 1940 – sú známe katalógy do roku 1939.
Označenie "GECADO" sa objavuje oveľa skôr, ako bolo registrované. Tvorilo súčasť loga firmy.
V roku 1994 používala túto značku firma Diana Werk Mayer & Grammeispacher.