Přihlášení

Jste zde

Náboj 9mm vz.22 a jeho varianty

Synonyma

  • 9 mm náboj pro pistoli vz. 22

Stručně o historii náboje 9mm vz.22

Po vzniku Československa hledala armáda vhodný model pistole pro zavedení do výzbroje. Kromě jiných modelů byly zkoušeny i německé pistole Nickl v rážích 9 mm Luger, 9 mm Browning Short a 9mm Nickl. Pistole Nickl byla po určitých úpravách a po širších zkouškách přijata do výzbroje československé armády jako pistole vz. 22. Byla opatřena komorou pro náboj 9 mm vz. 22, což je rozměrově náboj 9 mm Browning short laborovaný na vyšší výkon (tedy určitá obdoba náboje 9 mm Fromer). Náboj je laborován celoplášťovou střelou o hmotnosti 6,0 g o počáteční rychlosti 300 m.s-1

Náboje 9mm vz.22 a 9mm Browning K nelze rozměrově odlišit, a to ani rentgenem ani po delaborování. Oba jsou laborovány shodnou střelou o hmotnosti 6,0 -0,15 g. Délka střely je 12 -0,2 mm, průměr střely u 9mm Br.K 9,03-0,02 u náboje 9mm vz.22 9,02 -0,03 (dle výkresů z 30-tých let).V tehdejší době měl náboj vz.22 o 1 až 2 setiny gramu větší prachovou náplň, což je neodlišitelné. Ve 30-tých letech byla u 9mm Br.K Vo- 265-270 m/s, u 9mm vz.22 300 m/s. V poválečném období však byla rychlost střely u 9mm Br.K zvýšena na Vo-275 až 292 m/s. Tedy byl výkon náboje Browning prakticky srovnán na vz.22 (vyskytují se krabičky Sellier a Bellot značené 9mm vz.22 s náboji značenými SBP 9 mm K a byly prodávány pro civilní odběratele.
Náboj 9 mm vz.22 se ale pozná vizuálně naprosto spolehlivě podle vojenského značení - na 12 hod.výrobce, na 9-té a třetí hod. rok výroby a na 6-té hod. měsíc výroby. Odlišné je pouze značení s kódem dou pro německou brannou moc. U náboje 9mm Br.K tuzemské výroby se vyskytuje náznak vojenského značení v r.1930 a možná i v dalších letech), není zde však dno křížově rozděleno, je bez těchto čar.
Bylo prováděno zkoušení legalizovaných pistolí vz.22 ve zkušebně v Praze, kde požadovali původní náboje vz.22. Problém zde není v náboji, ale ve vývrtu hlavně pistole, který je menší než připouští C.I.P. jako minimální a proto nelze tyto pistole vyzkoušet dle C.I.P. pro náboj 9mm Br.K.

Rozměry

Obecné rozměry

Varianty náboje 9mm vz.22

ID Profil Dno Dno ČB Rok Výrobce
21052 1940 Zbrojovka Brno závod II. Povážské strojárne Slovenský Štát
20995 1924 Jiří Roth Bratislava Československo
20051 1935 Zbrojovka Brno závod II. Povážské strojárne Československo
20050 1935 Zbrojovka Brno závod II. Povážské strojárne Československo
20049 1940 Sellier & Bellot Československo
18744 1939 Zbrojovka Brno závod II. Povážské strojárne Československo
16853 1937 Sellier & Bellot Československo
14615 1931 Československé muniční a kovodělné závody Bratislava Československo

Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.