Přihlášení

Jste zde

Náboj 9mm vz.22 a jeho varianty

Synonyma

  • 9 mm náboj pro pistoli vz. 22

Stručně o historii náboje 9mm vz.22

Po vzniku Československa hledala armáda vhodný model pistole pro zavedení do výzbroje. Kromě jiných modelů byly zkoušeny i německé pistole Nickl v rážích 9 mm Luger, 9 mm Browning Short a 9mm Nickl. Pistole Nickl byla po určitých úpravách a po širších zkouškách přijata do výzbroje československé armády jako pistole vz. 22. Byla opatřena komorou pro náboj 9 mm vz. 22, což je rozměrově náboj 9 mm Browning short laborovaný na vyšší výkon (tedy určitá obdoba náboje 9 mm Fromer). Náboj je laborován celoplášťovou střelou o hmotnosti 6,0 g o počáteční rychlosti 300 m.s-1

Náboje 9mm vz.22 a 9mm Browning K nelze rozměrově odlišit, a to ani rentgenem ani po delaborování. Oba jsou laborovány shodnou střelou o hmotnosti 6,0 -0,15 g. Délka střely je 12 -0,2 mm, průměr střely u 9mm Br.K 9,03-0,02 u náboje 9mm vz.22 9,02 -0,03 (dle výkresů z 30-tých let).V tehdejší době měl náboj vz.22 o 1 až 2 setiny gramu větší prachovou náplň, což je neodlišitelné. Ve 30-tých letech byla u 9mm Br.K Vo- 265-270 m/s, u 9mm vz.22 300 m/s. V poválečném období však byla rychlost střely u 9mm Br.K zvýšena na Vo-275 až 292 m/s. Tedy byl výkon náboje Browning prakticky srovnán na vz.22 (vyskytují se krabičky Sellier a Bellot značené 9mm vz.22 s náboji značenými SBP 9 mm K a byly prodávány pro civilní odběratele.
Náboj 9 mm vz.22 se ale pozná vizuálně naprosto spolehlivě podle vojenského značení - na 12 hod.výrobce, na 9-té a třetí hod. rok výroby a na 6-té hod. měsíc výroby. Odlišné je pouze značení s kódem dou pro německou brannou moc. U náboje 9mm Br.K tuzemské výroby se vyskytuje náznak vojenského značení v r.1930 a možná i v dalších letech), není zde však dno křížově rozděleno, je bez těchto čar.
Bylo prováděno zkoušení legalizovaných pistolí vz.22 ve zkušebně v Praze, kde požadovali původní náboje vz.22. Problém zde není v náboji, ale ve vývrtu hlavně pistole, který je menší než připouští C.I.P. jako minimální a proto nelze tyto pistole vyzkoušet dle C.I.P. pro náboj 9mm Br.K.

Rozměry

Obecné rozměry

Varianty náboje 9mm vz.22

ID Profil Dno Dno ČB Rok Výrobce
16853 1937 Sellier & Bellot Československo
14615 1931 Československé muniční a kovodělné závody Bratislava Československo
11590 1930 Československé muniční a kovodělné závody Bratislava Československo
9552 1926 Jiří Roth Bratislava Československo
8769 1929 Jiří Roth Bratislava Československo
8768 1931 Československé muniční a kovodělné závody Bratislava Československo
7554 1936 Zbrojovka Brno Československo
7553 1936 Sellier & Bellot Československo

Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.