Přihlášení

Náboj 7,62 x 54 R (Slovensko - aym) a jeho varianty

Synonyma

 • DWM 378
 • GR 683
 • 7,62 mm Mosin
 • 7,62 mm Mosin-Nagant
 • 7,62 mm Mosin-Nagant M 91
 • Zobrazit vše
 • 7,62 mm ruský dlouhý
 • 7,62 x 53 R
 • 7,62 x 53 R ruský model 1891
 • 7,62 x 54 R Mosin
 • 7,62 x 54 R ruský
 • 7,9 x 52,9 (7,62 mm) ruský Mosin
 • Mosin M 1908/30
 • Patrone S 262 (r)
 • vintovočnyj patron
 • 7,62 vz. 59

Stručně o historii náboje 7,62 x 54 R (Slovensko - aym)

Vojenský náboj, zavedený ruskou výzbrojní správou pro novou pušku Mosin Nagant v roce 1891. Náboj byl později použit i do kulometů. V období mezi světovými válkami byl zaveden i v dalších zemích (Finsko, pobaltské republiky). Po 2. světové válce byl zaveden ve státech Varšavského paktu pro kulomety.

Během 1. světové války vyráběly pěchotní zbraně a náboje pro Rusko také výrobci v USA. Zbraně a náboje, které již nebyly dodány, se v USA prodaly komerčně a náboj se začal použí­vat ke sportovním a loveckým účelům. Jako sportovní náboj se používal i v SSSR a později i v jiných zemích. Posloužil také jako Vzor ke konstrukci některých loveckých nábojů, použí­vaných v SSSR. Komerční využití náboje se po 2. světové válce ještě více rozšířilo.

Vojenské provedení má nábojnici mosaznou, ocelovou plátovanou CuZn 10, nebo ocelo­vou fosfátovanou a lakovanou, případně pouze voskovanou. Nábojnice je osazena zápalkou typu Berdan o průměru 6,5 mm, zpravidla se složí na bázi třaskavé rtuti.

Podle použité střely nebo určení náboje známe následující provedení:

-     7,62 mm náboj se střelou s ocelovým jádrem. Střela má hmotnost 9,60 g a počáteční rychlost 870 m • s_1. Hrot střely bývá označen stříbrně. V tomtéž provedení se vysky­tuje náboj 7,62 - Odst., který se používá pro odstřelovací pušku. Konstrukčně je napro­sto stejný jako základní typ, ale vyznačuje se podstatně lepší přesností a spolehlivostí.

-     7,62 mm náboj s lehkou střelou „ L". Střela o hmotnosti 9,60 g má olověné jádro. Hrot střely není značen. Toto provedení je v sovětské literatuře označováno jako 7,62 mm vintovočnyj patron s lehkoj pulej obrazca 1908 goda.

-     7,62 mm náboj s těžkou střelou. Střela má hmotnost 11,80 g (11,75 g) a vyskytuje se ve dvou alternativách:

a)  s plnoolověným jádrem,

b)  s olověnou výplní a ocelovým jádrem.

Hroty těchto střel nebývají někdy výrobci označovány rozlišovacími znaky. Podle sovětské metodiky má být střela s plnoolověným jádrem na hrotu označena žlutě. Střela má počáteční rychlost 805 m • s_1. Pro tuto střelu je uváděn maximální dostřel 4800 m. Náboj s takovouto střelou je označován jako 7,62 mm vintovočnyj patron s tjaželoj pulej obrazca 1930 goda.

-     7,62 mm náboj se svítící střelou. Střela má hmotnost 11,75 g a počáteční rychlost 850 m • s-1. Hrot střely je obarven zeleně.

-     7,62 mm náboj s průbojně zápalnou střelou. Střela má hmotnost 10,30 g a počáteční rychlost je 850 m • s-1. Pod černým hrotem střely je červený proužek.

-     7,62 mm náboj se střelou zástřelnou a zápalnou. Střela má hmotnost 10,00 g a počáteční rychlost 860 m • s-1. Hrot střely je označen červeně.

-     7,62 mm náboj cvičný. Náboj nemá střelu. Nábojnice je uzavřena složením ústí do tvaru hvězdice. Ohrožený prostor při střelbě těmito náboji je 10 m před ústím zbraně.

-     7,62 mm náboj s redukovanou střelou. Střela má hmotnost 3,00 g a počáteční rychlost 970 m • s-1. Hrot střely bývá zpravidla označen bíle. Používá se ke školním střelbám na redukované dálky. Maximální dostřel je cca 1200 m.

-    7,62 mm školní. Konstrukčně odpovídá základnímu náboji. Slouží k výcviku nabíjení a vybíjení, ve spouštění a kontrole činnosti závěru a spušťadla. Nábojnice je u čs. vý­roby třikrát podélně prolomená. Vyskytují se také náboje jiné konstrukce, např. pro­vedení polské, kde je použita pouze nábojnice a tvar náboje je doplněn plast, hmotou.

-     7,62 mm náboj se zesílenou náplní. Náboj je určen pro zkoušky zbraňových mecha­nizmů.

-     7,62 mm náboj se zvýšeným tlakem. Náboj je určen pro zkoušky pevnosti hlavně.

Pro sportovní účely byl vyvinut z tohoto vojenského náboje kvalitní terčový náboj pro disciplíny armádní puška, velkorážová terčovnice a odstřelovačská puška. Náboj nese ozna­čení „celevyj". Jeho kvalitnější provedení, které je určeno pro vrcholné národní a meziná­rodní soutěže, nese označení „extra".

Náboj je jako lovecký a sportovní normalizován v C.I.P. pod dvěma rážemi

- 7,62 x 54 R a 7,62 x 53 R.

V tomto provedení je dodáván řadou firem. Střely jsou celoplášťové, poloplášťové, nebo

s expanzní dutinou v hrotu střely. Firma Sellier & Bellot má od roku 1998 v sortimentu ná-
boj 7,62 x 54 R s celoplášťovou i poloplášťovou střelou o hmotnosti 11,7 g .

Počáteční rychlosti střel jsou závislé nejen na hmotnosti, ale i na výrobci. Firma Sako
uvádí pro poloplášťovou střelu o hmotnosti 11,70 g počáteční rychlost 795 m . s-1.

Zdroj: NÁBOJE do ručních palných zbraní

Autor: Jindřich Hýkel / Václav Malimánek

Rozměry

Obecné rozměry

Varianty náboje 7,62 x 54 R (Slovensko - aym)

ID Profil Dno Dno ČB Rok Výrobce
18249 1966 Povážské strojírny Povážská Bystrica Slovensko
10846 1953 Povážské strojírny Povážská Bystrica ČSSR
5984 1952 Povážské strojírny Povážská Bystrica ČSSR
5927 1999 Povážské strojírny Povážská Bystrica Slovensko
4178 1966 Povážské strojírny Povážská Bystrica Slovensko
3385 1953 Povážské strojírny Povážská Bystrica ČSSR
2542 1998 Povazské Strojárne Povzbroj a.s. SR
2541 1952 Povážské strojírny Povážská Bystrica ČSSR

Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.