Přihlášení

Náboj 7,92 x 57 Těžký cvičný náboj (dílenský náboj) a jeho varianty

Stručně o historii náboje 7,92 x 57 Těžký cvičný náboj (dílenský náboj)

 Těžký cvičný náboj (dílenský náboj)

Po skončení první světové války dostali zbrojmistři Říšské obrany speciální cvičné náboje s hmotností ostrých nábojů (1) – cílem bylo přezkoušet zámkový mechanismus kulometných zbraní. Tyto náboje se v průběhu let měnily. Výrobcem byl Polte Magdeburg, v roce 1936 i závody DWM Karlsruhe.

 

První varianta 1923 – 1931:

První provedení tohoto náboje je popsáno v armádní sbírce nařízení ze dne 3.5.1923 (Příloha 9.1). Tento náboj se skládá ze standardní mosazné nábojnice a ze standardního náboje S, který byl naletován na krček nábojnice. Náboj S byl nad krčkem opatřen otvorem, nábojnice pak byly opatřeny 2 x 2 otvory °ve spodní části, které byly vzájemně posunuty o 90°. V nábojnici byla upevněna pružná spirála z mosazi, na kterou tlačil vlastní náboj. Zápalka náboje byla slepá, mezikruží bylo zbarveno černě.

 

Druhá varianta 1932 - 1934:

V rámci přechodu na náboj s.S. jako standardní náboj byl k tomuto náboji vyroben i odpovídající těžký cvičný náboj, se zeleným nebo bezbarvým mezikružím . První dvě provedení byla vyřazena v roce 1934.

 

Třetí varianta 1934 - 1939:

Pro snadnější rozlišení od ostrých nábojů byl u třetí varianty celý náboj od roku 1934 pochromován.Od konce roku 1935 se pružinka vyráběla z oceli (zkouška magnetem!). V roce 1939 byla výroba tohoto typu náboje ukončena:

 

Čtvrtá varianta 1939 - 1943:

V roce 1939 byla zlepšena stabilita náboje. Namísto pružiny se začal do prodlouženého pláště nábojnice vkládat kolík z materiálu magnewin (slitina magnézia a hliníku), který se zaškrtil. Namísto zápalky se začal používat slepý otvor.

Značení na dně nábojnic se odlišují od standardního značení – je zde uvedena složka wehrmachtu, pro kterou byly náboje určeny.

 

Pátá varianta 1943 - 1944:

V roce 1942 se z důvodu šetření mosazí začala nábojnice vyrábět z oceli. Kolík z materiálu magnewin byl nahrazen kolíkem z plastu.

 

 

 

 

Zdroj: Munice 7,9 mm používaná německým wermachtem 1930-1945.

Autor: Erik Windisch/Wilhelm Micke/Bernd Kellner

Rozměry

Obecné rozměry

Varianty náboje 7,92 x 57 Těžký cvičný náboj (dílenský náboj)

ID Profil Dno Dno ČB Rok Výrobce
19026 1940 A. Polte Armaturen- und Maschinenfabrik A.-G. - Magdeburg-Sudenburg - Německo
18259 1941 A. Polte Armaturen- und Maschinenfabrik A.-G. - Magdeburg-Sudenburg - Německo
16826
13981 1939 Deutsche Waffen- und Munitionsfabriken AG Werk Lübeck - Schlutup Německo
13780
13779 1944 A. Polte Armaturen- und Maschinenfabrik A.-G. - Magdeburg-Sudenburg - Německo
13778 1941
12104 1934 A. Polte Armaturen- und Maschinenfabrik A.-G. - Magdeburg-Sudenburg - Německo

Jako ověřený uživatel můžete zobrazit všechny varianty náboje s podrobnými údaji.