Přihlášení

Jste zde

Podzimní setkání členů Společnosti pro studium nábojů.

 

Tak jak už bývá zvykem, uskutečnilo se podzimní setkání členů Společnosti pro studium nábojů ve Štokách. Termín připadl na 12.-13.9.2014
V pátek od 18. hodiny probíhala akreditace, diskuze a hned poté následovaly přednášky pro členy SPSN.
Měli jsme možnost znovu uvítat Ing. Václava Svachoučka CSc, který měl připravenou přednášku o střelách Frangible a jejich vlastnostech. Pro mnohé členy to bylo téma se spoustou velice zajímavých informací. 

Další prezentaci přednášel  Zdeněk Horák na téma ruční ostrý granát vz. 38. Velice hezky zpracovaná prezentace si našla své příznivce i z řad členů z této oblasti neznalé.


Po přednáškách následovala volná diskuze


 

 V sobotu se uskutečnila schůze Společnosti pro studium nábojů z.s., kde byly představeny nové stanovy SPSN. 

Jednohlasně byly odhlasovány změny podle nového zákona počtem 109 členů společnosti. Po skončení schůze společnosti  standardně proběhla burza, které se zúčastnilo celkem 95 členů SPSN a 31 hostů.Zahraniční účast byla obdobná jako na předešlých setkáních. Uvítali jsme kolegy ze Slovenska, Rakouska, Německa a  Belgie.

Foto: Ing. Vladislav Badalík, Roman Straka, Petr Toms
Další fotografie je možné shlédnout v sekci Galerie.