User login

You are here

Zápalky nábojů - Ing. Jindřich Hýkel

Při stěhování své domácí pracovny, jak já říkám „komtoáru“, jsem „nalezl“ soubor výstřižků, tedy spíše kopií na pokračování uveřejněné práce pana Ing. Jindřicha Hýkla Zápalky nábojů z konce osmdesátých let dvacátého století. Materiál svoji erudovaností bezesporu ve své době (1988) vysoce překročil, význam periodika Střelecká revue, kde byl zveřejněn. Bez nadsázky lze tvrdit, že i po více jak třiceti letech od svého vzniku nebyla tato studie překonána. Domnívám se, že je na místě zpřístupnit ji naší široké obci sběratelů nábojů jejím zveřejněním na webových stránkách společnosti https://naboje.org/.

S velkou pokorou jsem si dovolil původní materiál upravit na místě zjevných tiskových chyb v podobě například vynechaných zdvojených písmen u jmen, opravit označení ráží konkrétních nábojů a podobně. Práci pana inženýra jsem doplnil o čitelnější obrázky a celkově sladil s jeho pozdějšími písemnými výstupy v knihách, kde byl jejich spoluautorem.  

Kompletní práci v pdf formátu si můžete stáhnout v sekci ke stažení zde (pouze pro ověřené uživatele).